Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady ochrony danych osobowych, dotyczące Użytkowników strony internetowej Fagor Industrial, S.Coop. (dalej zwanej „Stroną”).

W trakcie przeglądania Strony, Fagor Industrial, S.Coop. prosi o dane opisane w poniższych paragrafach, gromadzi je oraz przechowuje w celach, które również są wymienione poniżej.

Spółka Fagor Industrial, S.Coop. (zwana dalej „Fagor”) informuje użytkowników Strony o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, które mogą być gromadzone przy przeglądaniu Strony.

Fagor gwarantuje przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie Fagor oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy 34/2002 o usługach w ramach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, przesyłamy następujące informacje:

Informuje się Użytkownika, że administratorem gromadzonych danych osobowych jest spółka Fagor Industrial, S.Coop (dalej „Fagor”) z siedzibą pod adresem: Santxolopetegi Auzoa, 20560 Oñati (Gipuzkoa), NIP: F-20040028.

Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu +34 943 718 030 lub pisząc na adres: info@fagorindustrial.com.

Dane, które mogą być gromadzone w czasie przeglądania Strony będą zbierane w celu zaoferowania lepszej usługi oraz usprawnienia transmisji.

Jednocześnie informuje się, że Fagor nie będzie przekazywał danych osobowych stronom trzecim, jak również nie będą one przekazywane za granicę podmiotom spoza Unii Europejskiej.

Niezależnie od powyższego, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Z wymienionych powyżej praw mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: info@fagorindustrial.com, podając swoje imię i nazwisko, dołączając kopię dowodu osobistego lub paszportu i określając prawo, z którego chcą skorzystać.

Jeśli uważają Państwo, że Fagor nie stosuje się do przepisów, mają Państwo praco do złożenia zażalenia do właściwego urzędu.

Fagor podejmuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, modyfikacji i kradzieży podanych danych osobowych lub nieuprawnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę stan technologii, koszty jej zastosowania, charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych, a także ryzyko związane z prawdopodobieństwem i wagą dla Państwa praw i wolności.

Podjęte przez Fagor środki bezpieczeństwa gwarantują:

  • zdolność do zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług dotyczących przetwarzania danych;
  • zdolność szybkiego przywrócenia dostępu do danych osobowych w przypadku zdarzenia fizycznego lub technicznego;
  • proces regularnej weryfikacji i oceny wydajności technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających gromadzone dane osobowe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności Użytkownik może skontaktować się z Fagor pod numerem telefonu +34 943718030 lub poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na adres info@fagorindustrial.com.